Solicitud de reunión para preparar una visita guiada

El pasado 18 de diciembre de 2016 presentamos conjuntamente ( las asociaciones Associació d’Equips d’Airsoft y Associació d’Història de Barberà) una instancia formal al ayuntamiento para convocar una reunión con el siguiente texto:

EXPOSA:

Amb motiu de la preparació de les possibles visites al Castell de Barberà per Sant Jordi, pel Mercat Medieval i/o l’11 de Setembre (en col·laboració amb [l’altre associació]).

Les visites inclourien en un principi: explicació des de l’exterior del Castell de la història del mateix, visita a l’interior (guiada o no), actuació i exposició de material medieval i possible botifarrada.

I amb la intenció d’aclarir les dates i condicions de las mateixes amb l’Ajuntament,

SOLICITA:

Una reunió conjunta entre les dues associacions i la Regidoria de Cultura (entre el 9 i el de 15 de Gener) per a planificar una primera visita de treball al Castell de les dues entitats i l’Ajuntament els dies 29/01/17 o el 05/02/17.

A la cual recibimos respuesta convocandonos a una reunión el día 12 de enero a las 18:00.

Leave a reply

required*